Предстоящи процедури

ул. Лудогорие 19
7330 Завет, Разград, България

+359 (879) 038 605
mig_zavet.kubrat@abv.bg

|

 

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ ПО ПОДМЯРКА 4.1 - ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.685 / първи прием за 2022 година/

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.685 ПОДМЯРКА 4.1 - "Инвестиции в земеделски стопанства" Първи прием 01.11.2022 - 30.12.2022 г.

 

  1. Проект на Обява за прием 
  2. Проект на Условия за кандидатстване 
  3. Проект на Документи за кандидатстване 
  4. Проект на Условия за изпълнение
  5. Проект на Документи за изпълнение 
 

 Дата на публикация - 19.09.2022 г.