Текущи процедури

ул. Лудогорие 19
7330 Завет, Разград, България

+359 (879) 038 605
mig_zavet.kubrat@abv.bg

|

КОРИГИРАНИ НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 8.6 "ИНВЕСТИЦИИ В ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЛЕСОВЪДСТВО И В ПРЕРАБОТКАТА, МОБИЛИЗИРАНЕТО И ТЪРГОВИЯТА НА ГОРСКИ ПРОДУКТИ"

 1. Обява за втори прием по мярка 8.6
 2. Условия за кандидатстване по мярка 8.6
 3. Условия за изпълнение по мярка 8.6
 4. Документи за изпълнение по мярка 8.6
 5. Документи за информация по мярка 8.6
 6. Документи за попълване по мярка 8.6

КОРИГИРАНИ НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 7.5 „ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА”

 1. Обява за втори прием по мярка 7.5
 2. Условия за кандидатстване по мярка 7.5
 3. Условия за изпълнение по мярка 7.5
 4. Документи за изпълнение по мярка 7.5
 5. Документи за информация по мярка 7.5
 6. Документи за попълване по мярка 7.5

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ ПО ПОДМЯРКА 8.6

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 8.6 - „ИНВЕСТИЦИИ В ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЛЕСОВЪДСТВО И В ПРЕРАБОТКАТА, МОБИЛИЗИРАНЕТО И ТЪРГОВИЯТА НА ГОРСКИ ПРОДУКТИ”

 1. Обява за прием по подмярка 8.6
 2. Условия за кандидатстване по подмярка 8.6
 3. Документи за кандидатстване по подмярка 8.6
 4. Документи за информация по подмярка 8.6
 5. Документи за изпълнение по подмярка 8.6
 6. Условия за изпълнение по подмярка 8.6

 

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ ПО ПОДМЯРКА 7.5

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 7.5 - „ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА”

 1. Обява за прием по подмярка 7.5
 2. Условия за кандидатстване по подмярка 7.5
 3. Документи за попълване по подмярка 7.5
 4. Документи за информация по подмярка 7.5
 5. Документи за изпълнение по подмярка 7.5
 6. Условия за изпълнение по подмярка7.5