Текущи процедури

ул. Лудогорие 19
7330 Завет, Разград, България

+359 (879) 038 605
mig_zavet.kubrat@abv.bg

|

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ ПО ПОДМЯРКА 4.2 - ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.385 / пети краен срок/

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.385 ПОДМЯРКА 4.2 - "Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти"

 Пети период на прием (06.03.2023 г. - 19.05.2023 г.)

 1. Обява за прием 4.2
 2. Условия за кандидатстване 4.2
 3. Документи за кандидатстване
 4. Документи за информация 4.2
 5. Условия и документи за изпълнение 4.2

 Дата на публикация – 06.03.2023 г.

 

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ ПО ПОДМЯРКА 4.1 - ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.685 / втори краен срок /

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.685 ПОДМЯРКА 4.1 - "Инвестиции в земеделски стопанства"

Първи период на прием (06.03.2023 г. - 12.05.2023 г.)

.

 1. Заповед за увеличение на бюджета на процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.685
 2. Обява за прием 4.1
 3. Условия за кандидатстване 4.1
 4. Документи за кандидатстване по 4.1
 5. Условия за изпълнение 4.1
 6. Документи за изпълнение 4.1

 Дата на публикация – 06.03.2023 г.

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ ПО ПОДМЯРКА 19.2-05 - ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.715 / първи краен срок/

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.715 ПОДМЯРКА 19.2-05 - "Партньорства и насърчаване на селската самобитност, традиции, култура и природа", Първи прием с период 16.01.2023 - 28.02.2023 г.

 1. Обява за прием 19.2-05
 2. Условия за кандидатстване - 19.2-05
 3. Документи за кандидатстване - 19.2-05
 4. Условия за изпълнение - 19.2-05
 5. Документи за изпълнение 19.2-05

 Дата на публикация - 16.01.2023 г.

 

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ ПО ПОДМЯРКА 4.2 - ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.385 / четвърти краен срок/

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.385 ПОДМЯРКА 4.2 - "Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти", Четвърти прием с период 07.11.2022 - 16.12.2022 г.

 1. Обява за прием 4.2
 2. Условия за кандидатстване 4.2
 3. Документи за кандидатстване
 4. Документи за информация 4.2
 5. Условия и документи за изпълнение 4.2

 Дата на публикация - 07.11.2022 г.

 

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ ПО ПОДМЯРКА 4.1 - ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.685 / първи краен срок /

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.685 ПОДМЯРКА 4.1 - "Инвестиции в земеделски стопанства"

Първи прием с период 01.11.2022 - 30.12.2022 г.

 1. Обява за прием 4.1
 2. Условия за кандидатстване 4.1
 3. Документи за кандидатстване по 4.1
 4. Условия за изпълнение 4.1
 5. Документи за изпълнение 4.1

 Дата на публикация - 01.11.2022 г.

 

 

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ ПО ПОДМЯРКА 4.2 - ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.385 / трети краен срок  - прием 2022 г./

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.385 ПОДМЯРКА 4.2 - "Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти" Трети прием с период 01.08.2022 - 14.10.2022 г.

 1. Обява за прием 4.2 - прием 2022
 2. Условия за кандидатстване 4.2 - прием 2022
 3. Документи за кандидатстване по 4.2 - прием 2022
 4. Документи за информация 4.2 - прием 2022
 5. Условия и документи за изпълнение 4.2 - прием 2022

 Дата на публикация - 01.08.2022 г.

 

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ И   ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ   ПО ПОДМЯРКА 7.2 

ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.655 МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ: ПОДМЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“.

/Първи прием 18.07.2022 - 30.12.2022 г./

 1. Обява за прием 7.2;
 2. Условия за кандидатстване 7.2;
 3. Документи за кандидатстване 7.2;
 4. Документи за информация 7.2;
 5. Условия за изпълнение 7.2;
 6. Документи за изпълнение 7.2.
 7. Съобщение за промяна на краен срок на прием 7.2;
 8. Обява за прием с удължен срок на прием 7.2;
 9. Условия за кандидатстване с удължен срок на прием 7.2.

 Дата на публикация - 18.07.2022 г.

 

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ И ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 6.4 

ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.567 МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ: ПОДМЯРКА 6.4 „ИНВЕСТИЦИОННА ПОДКРЕПА ЗА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“.

/Първи прием 28.03.2022 - 31.05.2022 г./

 1. Обява за прием 6.4;
 2. Условия за кандидатстване по м.6.4;
 3. Документи за кандидатстване 6.4;
 4. Условия за изпълнение 6.4;
 5. Документи за изпълнение 6.4.

Дата на публикация - 28.03.2022 г.

 

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ ПО ПОДМЯРКА 4.2 - ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.385 / втори прием за 2020 година/

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.385 ПОДМЯРКА 4.2 - "Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти" Първи прием 15.06.2020 - 31.08.2020 г.

 1. Обява за прием 4.2 с удължен краен срок
 2. Условия за кандидатстване 4.2, с удължен краен срок
 3. Документи за кандидатстване 4.2
 4. Документи за информация 4.2
 5. Условия и документи за изпълнение 4.2

 Дата на публикация - 02.12.2020 г.

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ ПО ПОДМЯРКА 4.2 - ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.385 /2020 година/

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.385 ПОДМЯРКА 4.2 - "Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти" Първи прием 15.06.2020 - 31.08.2020 г.

 1. Обява за прием 4.2
 2. Условия за кандидатстване 4.2
 3. Документи за кандидатстване 4.2
 4. Документи за информация 4.2
 5. Условия и документи за изпълнение 4.2

 Дата на публикация - 15.06.2020 г.


 

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ ПО ПОДМЯРКА 7.2 - ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.300 /2020 година/

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.300 ПОДМЯРКА 7.2 - "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" Първи прием 01.06.2020 - 17.07.2020 г.


 1. Обява за прием - м.7.2
 2. Условия за кандидатстване - м.7.2
 3. Документи за кандидатстване - м. 7.2
 4. Документи за информация - м. 7.2
 5. Условия за изпълнение - м.7.2
 6. Документи за изпълнение - м. 7.2

Съобщение за удължаване на срок на кандидатстване.

Съобщение за второ удължаване на срок на кандидатстване.

Дата на публикация - 01.06.2020 г.