Актуализиран индикативен график за прием на проектни предложения през 2021 г. - дата на актуализация: 26.01.2021 г.

ул. Лудогорие 19
7330 Завет, Разград, България

+359 (879) 038 605
mig_zavet.kubrat@abv.bg