Решения на Колективния управителен орган

ул. Лудогорие 19
7330 Завет, Разград, България

+359 (879) 038 605
mig_zavet.kubrat@abv.bg

Протокол №1 04.01.2016 От заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ"
Протокол №2 23.03.2016 От заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ" 
Протокол №3 18.04.2016 От заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ" 
Протокол №4 20.04.2016 От заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ-КУБРАТ"
Протокол №5 03.05.2016 От заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ-КУБРАТ" 
Протокол №6 12.05.2016 От заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ-КУБРАТ" 
Протокол №7 20.05.2016 От заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ-КУБРАТ" 
Протокол №8 25.05.2016 От заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ-КУБРАТ" 
Протокол №9 14.09.2016 От заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ-КУБРАТ" 
Протокол №10 28.10.2016 От заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ "ЗАВЕТ-КУБРАТ"
Протокол №11 16.11.2016 От заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ-КУБРАТ"
Протокол №12  10.12.2016
От заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ-КУБРАТ"
Протокол №13 30.12.2016  От заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ-КУБРАТ"
     
    2017 г.
Протокол № 14 25.01.2017 От заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ-КУБРАТ"
Протокол № 15 28.02.2017 От заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ-КУБРАТ"
Протокол № 16 16.03.2017 От заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ-КУБРАТ"
Протокол № 17  30.03.2017 От заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ-КУБРАТ"
Протокол № 18 28.04.2017 От заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ-КУБРАТ"
Протокол № 19 01.06.2017 От заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ-КУБРАТ"
Протокол № 20 20.06.2017

От заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ-КУБРАТ"

Протокол № 21  21.08.2017 От заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол № 22  05.09.2017 От заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол № 23 27.09.2017 От заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол № 24 18.10.2017 От заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
     
    2018 г.
Протокол № 25 05.02.2018 От заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол № 26 30.03.2018 От заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол № 27 17.04.2018

От заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"

Протокол № 28 17.04.2018 От заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол № 29 18.05.2018 От заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол № 30 11.06.2018  От заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол № 31  14.06.2018  От заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол № 32  26.06.2018 От заседание на Управетелния съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол № 33  11.07.2018  От заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол № 34  16.07.2018  От заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол № 35  03.08.2018  От заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол № 36  17.08.2018 От заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол № 37  30.08.2018 От заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол № 38  31.08.2018 От заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол № 39  05.09.2018

От заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"

Протокол № 40  27.09.2018 От заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол № 41  04.10.2018

От заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"

Протокол № 42  17.10.2018 От заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол № 43  05.11.2018 От заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол № 44  23.11.2018 От заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол № 45  17.12.2018 От заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол № 46  31.12.2018

От заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"

    2019 г.
     
Протокол № 47  28.01.2019 От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол № 48  18.02.2019 От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол № 49  19.02.2019 От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол № 50  25.02.2019 От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол № 51  05.03.2019 От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол № 52  04.04.2019 От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол № 53  08.04.2019 От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол № 54  13.05.2019 От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол № 55  27.05.2019 От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол № 56  10.06.2019 От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол № 57  17.06.2019 От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол № 58  20.06.2019 От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол № 59  16.07.2019 От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол № 60  18.07.2019 От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол № 61  31.07.2019 От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"