Текущи процедури

ул. Лудогорие 19
7330 Завет, Разград, България

+359 (879) 038 605
mig_zavet.kubrat@abv.bg

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ ПО ПОДМЯРКА 6.4

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 6.4 - „ИНВЕСТИЦИИОННА ПОДКРЕПА В НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ” ОТ МЯРКА 6 „РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСТВА И ПРЕДПРИТИЯ”

  1. Обява за прием по подмярка 6.4 
  2. Условия за канд. по подмярка 6.4 
  3. Документи за попълване по 6.4
  4. Документи за информация по 6.4
  5. Документи за изпълнение по 6.4

 

 

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ ПО МЯРКА 19.2-05

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 19.2-05 - Партньорства и насърчаване на селската самобитност, традиции, култура и природа

  1. Условия за кандидатстване по подмярка19.2-05
  2. Документи за кандидатстване по подмярка19.2-05
  3. Документи за информация по подмярка 19.2-05
  4. Документи за изпълнение по подмярка 19.2-05