Дейности

ул. Лудогорие 19
7330 Завет, Разград, България

+359 (879) 038 605
mig_zavet.kubrat@abv.bg

Основните дейности по проекта

 • Подготовка и провеждане на информационни кампании – 2 бр.;
 • Изготвяне и разпространение на информационни материали за информиране на местното население;
 • Провеждане на информационни срещи/семинари – 2 бр.;
 • Информационни конференции – 2 бр.;
 • Създаване и поддържане на електронна страница – 1 бр.;
 • Публикуване на информация по проекта в регионални медии – 6 бр.;
 • Обучение на екипа на МИГ – 1 бр.;
 • Проучване и анализ – 2 бр.;
 • Работна среща, свързана с консултиране за подготовка на стратегията – 2 бр.;
 • Извършване на експертна работа за подготовка на стратегията;
 • Провеждане на информационни срещи, свързани с консултиране с местната общност – 3 бр.;
 • Провеждане на обществено обсъждане – 3 бр.

Легенда за състояние на дейността:  Завършено - Изпълнява се - Не е започвано - Неизвестно

 

График

График на информационните срещи по населени места през м. Февруари 2016 г.
по проект „Помощ за подготвителни дейности“ по подмярка 19.1. от ПРСР 2014-2020г.
на СНЦ „МИГ Завет“ и СНЦ „МИГ Кубрат“

Община Кубрат

 • 12.02.2016г., място – Кметство с. Севар, час – 13:30; над 15 участници
 • 12.02.2016г., място – Кметство с. Мъдрево, час – 15:30; над 12 участници
 • 13.02.2016г., място – Кметство с. Беловец, час – 08:30; над 10 участници
 • 13.02.2016г., място – Кметство с. Сеслав, час – 10:30; над 13 участници
 • 16.02.2016г., място – Кметство с. Бисерци, час – 09:00; над 12 участници
 • 16.02.2016г., място – Кметство с. Божурово, час – 10:30; над 13 участници
 • 16.02.2016г., място – Кметство с. Звънарци, час – 13:00; над 17 участници
 • 16.02.2016г., място – Кметство с. Юпер, час – 15:00; над 12 участници
 • 17.02.2016г., място – Кметство с. Равно, час – 09:00; над 11 участници
 • 17.02.2016г., място – Кметство с. Точилари, час – 13:00;

Община Завет

 • 23.02.2016г., място – Кметство с. Острово, час – 10:30; над 9 участници
 • 24.02.2016г., място – Кметство с. Сушево, час – 10:30; над 9 участници
 • 25.02.2016г., място – Кметство с. Брестовене, час – 10:30; над 10 участници
 • 26.02.2016г., място – Кметство с. Иван Шишманово, час – 10:30; над 8 участници
 • 27.02.2016г., място – Кметство с. Веселец, час – 10:00; над 12 участници

Легенда за състояние на дейността: Завършено - Изпълнява се - Не е започвано - Неизвестно

 

Гражданско участие

Моля отговорете на въпросите, като използвате една от възможностите за всяка от анкетите:

Изтегли, отпечатай, попълни и предай

 Анкета карта-1

или

Изтегли, отпечатай, попълни и предай

 Анкета карта-2

или Ан

Форма за контакт

кета карта-1

                       ⇒ ИМАШ ПРЕДЛОЖЕНИЕ – НАПРАВИ ГО!

                                                    ⇒  ИМАШ ИДЕЯ – СПОДЕЛИ Я!

 ПАРТНЬОРСТВО ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Уважаеми съграждани – бенефициенти, представители на местната власт, на местния бизнес, на нестопанският сектор, на местните институции в областта на образованието, културата и спорта, жители на община Завет и община Кубрат,
Добре дошли на нашето виртуално място за ОБРАТНА ВРЪЗКА И ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на Стратегия за местно развитие 2014-2020 г. на СНЦ „МИГ Завет – Кубрат”!
Молим за Вашата активна гражданска позиция при подготовката и разработването на Стратегия за местно развитие – от формулиране на проблеми до идентифициране на цели и приоритети на база, на които да се определят приложими мерки от ПРСР 2014-2020, и такива от ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.,  ОП „Околна среда” 2014-2020, с цел разработване на многофондова и интегрирана Стратегията за местно развитие.
На това място ще бъдат качвани въпросници, формуляри за обратна връзка, предложения за обсъждане и други документи, свързани с разработването на Стратегията. За всеки от тях ще се посочи срок, в който може отговорът, предложението, становището да се  изпрати на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или да се донесе в офиса на СНЦ „МИГ Завет” – гр.Завет, ул. „Лудогорие” № 19.
Отправяйте предложения, изказвайте мнения, правете коментари, отговаряйте на поставените въпроси, включвайте се и подкрепяйте процеса на разработване на НАШАТА Стратегия за местно развитие на СНЦ „МИГ Завет – Кубрат” за периода 2014-2020 г.!
Екипите на СНЦ „МИГ Завет” и СНЦ „МИГ Кубрат”