Новини

ул. Лудогорие 19
7330 Завет, Разград, България

+359 (879) 038 605
mig_zavet.kubrat@abv.bg

Новини

11 ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ МИГ ЗАВЕТ – КУБРАТ БЯХА НА РАБОТНО ПОСЕЩЕНИЕ В МИГ „ТЕРРАС ДЕ КОМПОСТЕЛА“, ИСПАНИЯ

60072312 10217190215922021 1289139944337440768 nОт 7 до 10 май 11 представители от МИГ Завет – Кубрат участваха в работна среща с представители на МИГ „Террас де Компостела” от област Галисия, Испания.

Посещението се реализира в рамките на изпълнение на проект № BG06RDNP001 – 19.085 – 0002 “Нови възможности за биологично земеделие – местни селскостопански продукти с добавена стойност”. Проектът е за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.

По време на посещението в Испания бяха проведени срещи, беседи и разговори с представители на МИГ „Террас де Компостела“, на които участниците от МИГ Завет - Кубрат успяха да се запознаят с приоритетите в стратегията на испанската МИГ, както и с основните принципи и методи на работа с местното население и бенефициентите.

Домакините, в лицето на Директорката и техническия експерт на МИГ „Террас де Компостела“, се постараха да направят пребиваването на тяхна територия изключително ползотворно, като показаха добри практики и положителен опит в областта на биоземеделието. Участниците от МИГ Завет – Кубрат се запознаха с иновативни подходи в хотелиерството и ресторантьорството, базирани на местната идентичност и местните биопродукти.

ОБЯВА

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЗАВЕТ – КУБРАТ

ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

 

Процедура BG06RDNP001 – 19.196

по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“ от стратегията за ВОМР

на МИГ Завет – Кубрат

 

МИГ Завет – Кубрат обявява процедура за предоставяне на безвъзмедна финансова помощ по подмярка 8.6. „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти”. Процедурата се обявява в рамките на прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

 

Прочети още......

ОБЯВА

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЗАВЕТ – КУБРАТ

ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

 

Процедура BG06RDNP001 – 19.240

по подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” от стратегията за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат

 

МИГ Завет – Кубрат обявява процедура за предоставяне на безвъзмедна финансова помощ по подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”. Процедурата се обявява в рамките на прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Прочети още......

 

11 ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ МИГ ЗАВЕТ – КУБРАТ БЯХА НА РАБОТНО ПОСЕЩЕНИЕ В МИГ НАТИБЛЕЙ, ИТАЛИЯ

Снимка 3 МИГ   ИталияОт 18 до 21 април 11 представители от МИГ Завет – Кубрат участваха в работна среща с представители от МИГ Натиблей от Сицилия, Италия.

Посещението се реализира в рамките на изпълнение на проект № BG06RDNP001 – 19.085 – 0002 “Нови възможности за биологично земеделие – местни селскостопански продукти с добавена стойност”. Проектът е за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.

ОБЯВА

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЗАВЕТ – КУБРАТ

ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

 

BG06RDNP001 – 19.067

по подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности”

 от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия”

 

МИГ Завет – Кубрат обявява процедура за предоставяне на безвъзмедна финансова помощ по подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности”. Процедурата се обявява в рамките на прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Прочети още.....