Съобщение за обсъждане на Насоки по подмярка 7.5

ул. Лудогорие 19
7330 Завет, Разград, България

+359 (879) 038 605
mig_zavet.kubrat@abv.bg

|

Публикуван е проект на Насоки за кандидатстване чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” от СВОМР на МИГ Завет – Кубрат за публично обсъждане от заинтересовани лица.

Във връзка с изпълнение на Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-139/ 21.10.2016 г. за територията на МИГ Завет – Кубрат, заинтересованите лица имат възможност да се запознаят с настоящия проект на Насоки за кандидатстване чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”от СВОМР на МИГ Завет – Кубрат.

Проект на Насоки за кандидатстване по подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” от СВОМР на МИГ Завет – Кубрат.

Моля изпращайте на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  Вашите писмени възражения и предложения  по така предложените документи.

Същите ще бъдат взети предвид при формирането на окончателния вариант на Насоките за кандидатстване, които ще бъдат качени в ИСУН 2020, като част от Процедурата за прием на проектни предложения.

Обявата за прием, окончателния вариант на Насоките за кандидатстване и придружаващите документи и образци ще бъдат публикувани и на настоящия сайт.