Съобщение за обсъждане на Насоки по подмярка 8.6

ул. Лудогорие 19
7330 Завет, Разград, България

+359 (879) 038 605
mig_zavet.kubrat@abv.bg

Съобщение за обсъждане на Насоки по подмярка 8.6

Публикуван е проект на Насоки за кандидатстване чрез подбор на проектни предложения по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти” от СВОМР на МИГ Завет – Кубрат за публично обсъждане от заинтересовани лица.

Във връзка с изпълнение на Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-139/ 21.10.2016 г. за територията на МИГ Завет – Кубрат, заинтересованите лица имат възможност да се запознаят с настоящия проект на Насоки за кандидатстване чрез подбор на проектни предложения по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти” от СВОМР на МИГ Завет – Кубрат.

Проект на Насоки за кандидатстване по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти” от СВОМР на МИГ Завет – Кубрат.

Моля изпращайте на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Вашите писмени възражения и предложения  по така предложените документи.

Същите ще бъдат взети предвид при формирането на окончателния вариант на Насоките за кандидатстване, които ще бъдат качени в ИСУН 2020, като част от Процедурата за прием на проектни предложения.

Обявата за прием, окончателния вариант на Насоките за кандидатстване и придружаващите документи и образци ще бъдат публикувани и на  настоящия сайт.

Срок за предложения и становища от заинтересовани лица – 11.02.2019 г.

Публикувано на 31.01.2019 г.