Представители от МИГ Завет – Кубрат бяха на работно посещение в МИГ „Террас де Компостела“, Испания

ул. Лудогорие 19
7330 Завет, Разград, България

+359 (879) 038 605
mig_zavet.kubrat@abv.bg

11 ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ МИГ ЗАВЕТ – КУБРАТ БЯХА НА РАБОТНО ПОСЕЩЕНИЕ В МИГ „ТЕРРАС ДЕ КОМПОСТЕЛА“, ИСПАНИЯ

60072312 10217190215922021 1289139944337440768 nОт 7 до 10 май 11 представители от МИГ Завет – Кубрат участваха в работна среща с представители на МИГ „Террас де Компостела” от област Галисия, Испания.

Посещението се реализира в рамките на изпълнение на проект № BG06RDNP001 – 19.085 – 0002 “Нови възможности за биологично земеделие – местни селскостопански продукти с добавена стойност”. Проектът е за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.

По време на посещението в Испания бяха проведени срещи, беседи и разговори с представители на МИГ „Террас де Компостела“, на които участниците от МИГ Завет - Кубрат успяха да се запознаят с приоритетите в стратегията на испанската МИГ, както и с основните принципи и методи на работа с местното население и бенефициентите.

Домакините, в лицето на Директорката и техническия експерт на МИГ „Террас де Компостела“, се постараха да направят пребиваването на тяхна територия изключително ползотворно, като показаха добри практики и положителен опит в областта на биоземеделието. Участниците от МИГ Завет – Кубрат се запознаха с иновативни подходи в хотелиерството и ресторантьорството, базирани на местната идентичност и местните биопродукти.

 

Посещенията в Испания включваха:

  • Офиса на МИГ Террас де Компостела;
  • Лозарска ферма за производство на биологично чисти вина „Pazo de Galegos“ и дегустация, придружена със сирена местно производство;
  • Център за „споделен бизнес и офиси“ (Centro Coworking), който стимулира и подпомага младите хора от селския район да развиват свои бизнес идеи и да получават квалифицирани консултантски услуги и обучения с цел по-добра професионална реализация;
  • Община Бокейшон и среща с кмета г-н Мануел Фернандес Мунин, председателя на Общинския съвет и представители на Дирекция за работа с младежите. 

По време на престоя в Испания бяха осъществени няколко ползотворни срещи и разговори с членове от екипа на МИГ „Террас де Компостела“, на които се обсъдиха нови перспективи за сътрудничество и развитие в областта на биопроизводствата и биоземеделеието. Бяха обсъдени ролята на сътрудничествата, обмен на добри практики и работата в мрежа за повишаване качеството на живот на село. Бяха идентифицирани общите интереси и дейности от взаимен интерес.

Всички участници в четиридневното посещение в Испания взеха активно участие и допринесоха за успешната реализация на тази първа среща, с която стартираха дейностите за установяване на бъдещо транснационално сътрудничество и постигане основните цели на проекта:

  1. Подписване на споразумение за партньорство;
  2. Разработване на проект за транснационално сътрудничество.

Подписаното споразумение за партньорство и разработен съвместен проект ще гарантират бъдещи действия в областта на биоземеделието и утвърждаването му като производство с нарастващо значение и добавена стойност.

В края на работната програма бяха посетени културно-исторически паметници и места, свързани с историята и културата на източната част на област Галисия.