ПОКАНА

ул. Лудогорие 19
7330 Завет, Разград, България

+359 (879) 038 605
mig_zavet.kubrat@abv.bg

|

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с изпълнение на Стратегия за ВОМР каним всички заинтересовани лица от територията на МИГ Завет Кубрат да вземат участие в информационни срещи и еднодневни обучения на тема: Изпълнение и отчитане на одобрени проекти за финансиране от стратегията за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат. Често допускани грешки при подготовката и изпълнението на проекти.“.

    Информационните срещи ще се проведат при спазване на противоепидемичните мерки на 19 и 20 август 2021 г., както следва:

  • 19.08.2021 г. – гр. Завет, Заседателна зала на Община Завет, с начален час 10:00.
  • 19.08.2021 г. – гр. Кубрат, Заседателна зала на Община Кубрат, с начален час 14:00.
  • 20.08.2021 г. – с. Севар, общ. Кубрат, НЧ „Отец Паисий – 1928“, с начален час 10:00.
  • 20.08.2021 г. – с. Веселец, общ. Завет, НЧ „Петко Рачев Славейков 1925“, с начален час 14:00.

     Еднодневните обучения ще се проведат при спазване на противоепидемичните мерки на 24 и 25 август 2021 г., както следва:

  • 24.08.2021 г. – гр. Завет, Заседателна зала на Община Завет, с начален час 10:00.
  • 25.08.2021 г. – гр. Кубрат, Заседателна зала ва Община Кубрат, с начален час 10:00.

 

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Екип на МИГ Завет - Кубрат