Ръководството на МИГ Завет – Кубрат участва в работна среща на тема „Водено от общностите местно развитие – изпълнение на стратегиите и поглед към бъдещето”

ул. Лудогорие 19
7330 Завет, Разград, България

+359 (879) 038 605
mig_zavet.kubrat@abv.bg

|

Председателят на УС на МИГ Завет – Кубрат г-жа Халиме Добруджан и изпълнителният директор Галя Драганова участваха в организираната от Асоциация Българска национална ЛИДЕР мрежа работна среща.  

Над 600 млн. лева е очакваният бюджет за Местните инициативни групи (МИГ) в селските райони през следващия програмен период. Това заяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите Георги Събев при откриването на работна среща „Водено от общностите местно развитие – изпълнение на стратегиите и поглед към бъдещето”, която се провежда в к.к. Боровец. Той подчерта, че ръководството на Министерството и Държавен фонд „Земеделие“ подкрепят успешното прилагане на подхода до 2025 г., свързано с ефективното и пълно усвояване на финансовия ресурс по стратегиите за МИГ, включително и на средствата от преходния период…………….