Новини

ул. Лудогорие 19
7330 Завет, Разград, България

+359 (879) 038 605
mig_zavet.kubrat@abv.bg

|

Днес 9 февруари 2016 г. бе проведена първата информационна конференция по проект „Помощ за подготвителни дейности“ по под мярка 19.1 от ПРСР 2014-2020г. на стойност 48 895.75 лв, изпълняван от СНЦ “ Местна инициативна група Завет” в партньорство със СНЦ “Местна инициативна група Кубрат”. Събитието събра над 82-ма представители на местната общност от територията на общините Завет и Кубрат.
Заседателната зала на Община Завет се оказа тясна да побере всички желаещи да се запознаят с прилагането на подхода “Водено от местните общности развитие” , който е в основата за разработване на Стратегии за местно развитие, финансирани по Програма за развитие на селските райони. ...

 

|

Община Завет

23.02.2016г., място – Кметство с. Острово, час – 10:30;
24.02.2016г., място – Кметство с. Сушево, час – 10:30;
25.02.2016г., място – Кметство с. Брестовене, час – 10:30;
26.02.2016г., място – Кметство с. Иван Шишманово, час – 10:30;
27.02.2016г., място – Кметство с. Веселец, час – 10:00;

Община Кубрат

12.02.2016г., място – Кметство с. Севар, час – 13:30;
12.02.2016г., място – Кметство с. Мъдрево, час – 15:30;
13.02.2016г., място – Кметство с. Беловец, час – 08:30;
13.02.2016г., място – Кметство с. Сеслав, час – 10:30;
16.02.2016г., място – Кметство с. Бисерци, час – 09:00;
16.02.2016г., място – Кметство с. Божурово, час – 10:30;
16.02.2016г., място – Кметство с. Звънарци, час – 13:00;
16.02.2016г., място – Кметство с. Юпер, час – 15:00;
17.02.2016г., място – Кметство с. Равно, час – 09:00;
17.02.2016г., място – Кметство с. Точилари, час – 13:00;

|

П О К А Н А

за информационна конференция

До всички заинтересовани страни – представители на публичния сектор, земеделски производители, представители на местния бизнес и нестопанския сектор от територията на община Завет и община Кубрат, 

КАНИМ ВИ ДА ВЗЕМЕТЕ УЧАСТИЕ В  ИНФОРМАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ

по проект „Помощ за подготвителни дейности“  на 09 февруари 2016г.   от 10:30 часа  в Заседателната зала на Община Завет – гр. Завет.

|

Поради създалата се метеорологична обстановка на територията на североизточна България, се отлага насрочената за 19.01.2016 година Информационна конференция. Новата дата и час на събитието, ще се бъде обявена допълнително.