Новини

ул. Лудогорие 19
7330 Завет, Разград, България

+359 (879) 038 605
mig_zavet.kubrat@abv.bg

|

МИГ Завет – Кубрат обявява процедура за предоставяне на безвъзмедна финансова помощ с няколко срока на кандидатстване по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на сдружението. Процедурата се обявява в рамките на прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Цел на настоящата процедура е: повишаване конкурентоспособността на земеделието на територията на МИГ Завет – Кубрат чрез:

 1. Преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;
 2. Насърчаване въвеждането на иновативни технологии в стопанството, модернизация на физическия капитал и повишаване на енергийната ефективност;
 3. Опазване на компонентите на околната среда;
 4. Спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства, ориентиране към биологично производство;
 5. Насърчаване на сътрудничеството и кооперирането между земеделските стопани.

ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОБЯВАТА

|

ПОКАНА

 

МИГ Завет – Кубрат кани всички заинтересовани лица от територията за участие в информационни срещи ,които ще се проведат при следния график:

 • • 05.07.2023 г. – с. Задруга, общ. Кубрат с начален час 10:00 в кметството;
 • • 05.07.2023 г. – с. Бисерци, общ. Кубрат с начален час 14:00 в кметството;
 • • 06.07.2023 г. – с. Севар, общ. Кубрат с начален час 10:00 в кметството;
 • • 06.07.2023 г. – с. Савин, общ. Кубрат с начален час 14:00 в кметството;
 • • 07.07.2023 г. – с. Медовене, общ. Кубрат с начален час 10:00 в кметството;
 • • 07.07.2023 г. – с. Беловец, общ. Кубрат с начален час 14:00 в кметството;
 • • 11.07.2023 г. – с. Брестовене, общ. Завет с начален час 10:00 в кметството;
 • • 11.07.2023 г. – с. Острово, общ. Завет с начален час 14:00 в кметството.

Информационните срещи са част от дейност № 3 от Част Б „Популяризиране на стратегията за ВОМР на територията на МИГ Завет – Кубрат“ на проект № 19-19-2-01-11/ 28.09.2022 г., а именно „Организиране на работни/информационни срещи“ общо 8 броя, във връзка с прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

|

 

Във връзка с Административен договор № РД 50 – 52 / 16.03.2023 г. за изпълнение на проект „Подготовка и разработване на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на МИГ Завет-Кубтрат“ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.,

МИГ Завет - Кубрат кани всички представители на местната общност да вземат участие в предстоящи обучения за местни лидери, които ще се проведат, както следва:

 • 27.06.2023 г. (вторник) - обучение на местни лидери с начален час 10:00 часа, място гр. Завет (заседателна зала на общината), тема: „Възможности за разработване на стратегия за ВОМР, финансирана от ЕЗФРСР или от повече от един от Европейските структурни и инвестиционни фондове“
 • 28.06.2023 г. (сряда) - обучение на местни лидери с начален час 10:00 часа, място гр. Кубрат (заседателна зала на общината), тема: „ПРСР за програмен период 2023-2027 г.“

Предвижда се да бъдат проведени и две обучения за екипа на МИГ Завет-Кубрат на следните дати:

 • 21.06.2023 г. (сряда) - обучение на екипа на МИГ Завет-Кубрат с начален час 10:00 часа, място гр. Завет (заседателна зала на общината), тема: „ПРСР за програмен период 2023-2027 г.“
 •  23.06.2023 г. (петък) - обучение на екипа на МИГ Завет-Кубрат с начален час 10:00 часа, място гр. Кубрат (заседателна зала на общината), тема: „Възможности за разработване на стратегия за ВОМР, финансирана от ЕЗФРСР или от повече от един от Европейските структурни и инвестиционни фондове“
|

 

Във връзка с изпълнение и отчитане на проекти към стратегията за ВОМР на МИГ Завет - Кубрат, каним всички бенефициенти и заинтересовани страни от местната общност да вземат участие в еднодневно обучение на тема: Изпълнение и отчитане на одобрени проекти за финансиране от стратегията на ВОМР. Често допускани грешки при подготовка на изпълнението на проекти."

Обучението ще се проведе на:

 • 15.06.2023 г., с начален час – 10:00 в гр. Кубрат: Зала за обучения на “Агробизнесцентър - Кубрат”, гр. Кубрат, ул. Борис I №15;
 • 16.06.2023 г., с начален час – 10:00 в гр. Завет: Конферентна зала на Община Завет, гр. Завет, ул. „Лудогорие“ № 19

Молим лицата, които желаят да участват в обученията, в срок до 14.06.2023 г. да заявят участието си на някой от следните електронни адреси:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

ОЧАКВАМЕ ВИ!

 

|

Във връзка с Административен договор № РД 50 – 52 / 16.03.2023 г. за изпълнение на проект „Подготовка и разработване на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на МИГ Завет-Кубтрат“ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.,

МИГ Завет-Кубрат кани всички представители на местната общност да вземат участие в информационна конференция, която ще се проведе на 17.05.2023 г. – гр. Кубрат, Заседателна зала на Община Кубрат, с начален час 10:00.

Темата на конференцията е „Подготовка и разработване на стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на МИГ Завет-Кубрат“ .