Новини

ул. Лудогорие 19
7330 Завет, Разград, България

+359 (879) 038 605
mig_zavet.kubrat@abv.bg

|

ПОКАНА

ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ

 Уважаеми членове на МИГ Завет и МИГ Кубрат,

Уважаеми граждани на община Завет и община Кубрат,

Имаме удоволствието да Ви поканим на да участвате на първото събитие по одобрен Проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 год. , а именно:

Информационна конференция на 19.01.2015г. от 10:30ч. в Заседателната зала на Община Завет