Приключили процедури

ул. Лудогорие 19
7330 Завет, Разград, България

+359 (879) 038 605
mig_zavet.kubrat@abv.bg

|

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.385 МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ:

ПОДМЯРКА 4.2 - "ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/ МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ"

Шести прием с период 03.07.2023 - 04.08.2023 г.

 1. Обява за прием 4.2
 2. Условия за кандидатстване 4.2
 3. Документи за кандидатстване по 4.2
 4. Документи за информация 4.2
 5. Условия и документи за изпълнение 4.2

 Дата на публикация – 04.07.2023 г.

 

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.655 МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ:

ПОДМЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“

Втори прием с период 03.07.2023 - 08.09.2023 г.

.

 1. Обява за прием 7.2
 2. Условия за кандидатстване 7.2
 3. Документи за кандидатстване 7.2
 4. Документи за информация 7.2
 5. Условия за изпълнение 7.2
 6. Документи за изпълнение 7.2-процедура 19.655.
 7. СЪОБЩЕНИЕ ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ПО 7.2, СЧИТАНО ОТ 25.08.2023 г.
 8. Обява за прием 7.2 с УВЕЛИЧЕН БЮДЖЕТ, считано от 25.08.2023 г.
 9. Условия за кандидатстване 7.2 с УВЕЛИЧЕН БЮДЖЕТ, считано от 25.08.2023 г.

 Дата на публикация – 04.07.2023 г.

 

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.567 МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ:

ПОДМЯРКА 6.4 „ИНВЕСТИЦИОННА ПОДКРЕПА ЗА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“

Втори прием с период 03.07.2023 - 04.08.2023 г.

 1. Обява за прием 6.4
 2. Условия за кандидатстване 6.4
 3. Документи за кандидатстване 6.4
 4. Условия за изпълнение 6.4
 5. Документи за изпълнение 6.4

 Дата на публикация - 04.07.2023 г.

 

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.685 МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ:

ПОДМЯРКА 4.1 - "ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА"

Трети прием с период 26.06.2023 - 31.07.2023 г.

 1. Обява за прием 4.1
 2. Условия за кандидатстване 4.1
 3. Документи за кандидатстване 4.1
 4. Условия за изпълнение 4.1
 5. Документи за изпълнение 4.1

 Дата на публикация - 26.06.2023 г.

 

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ ПО ПОДМЯРКА 4.2 - ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.385 / пети краен срок/

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.385 ПОДМЯРКА 4.2 - "Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти"

 Пети период на прием (06.03.2023 г. - 19.05.2023 г.)

 1. Обява за прием 4.2
 2. Условия за кандидатстване 4.2
 3. Документи за кандидатстване
 4. Документи за информация 4.2
 5. Условия и документи за изпълнение 4.2

 Дата на публикация – 06.03.2023 г.

 

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ ПО ПОДМЯРКА 4.1 - ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.685 / втори краен срок /

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.685 ПОДМЯРКА 4.1 - "Инвестиции в земеделски стопанства"

Първи период на прием (06.03.2023 г. - 12.05.2023 г.)

.

 1. Заповед за увеличение на бюджета на процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.685
 2. Обява за прием 4.1
 3. Условия за кандидатстване 4.1
 4. Документи за кандидатстване по 4.1
 5. Условия за изпълнение 4.1
 6. Документи за изпълнение 4.1

 Дата на публикация – 06.03.2023 г.

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ ПО ПОДМЯРКА 19.2-05 - ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.715 / първи краен срок/

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.715 ПОДМЯРКА 19.2-05 - "Партньорства и насърчаване на селската самобитност, традиции, култура и природа", Първи прием с период 16.01.2023 - 28.02.2023 г.

 1. Обява за прием 19.2-05
 2. Условия за кандидатстване - 19.2-05
 3. Документи за кандидатстване - 19.2-05
 4. Условия за изпълнение - 19.2-05
 5. Документи за изпълнение 19.2-05

 Дата на публикация - 16.01.2023 г.

 

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ ПО ПОДМЯРКА 4.2 - ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.385 / четвърти краен срок/

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.385 ПОДМЯРКА 4.2 - "Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти", Четвърти прием с период 07.11.2022 - 16.12.2022 г.

 1. Обява за прием 4.2
 2. Условия за кандидатстване 4.2
 3. Документи за кандидатстване
 4. Документи за информация 4.2
 5. Условия и документи за изпълнение 4.2

 Дата на публикация - 07.11.2022 г.

 

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ ПО ПОДМЯРКА 4.1 - ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.685 / първи краен срок /

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.685 ПОДМЯРКА 4.1 - "Инвестиции в земеделски стопанства"

Първи прием с период 01.11.2022 - 30.12.2022 г.

 1. Обява за прием 4.1
 2. Условия за кандидатстване 4.1
 3. Документи за кандидатстване по 4.1
 4. Условия за изпълнение 4.1
 5. Документи за изпълнение 4.1

 Дата на публикация - 01.11.2022 г.

 

 

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ ПО ПОДМЯРКА 4.2 - ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.385 / трети краен срок  - прием 2022 г./

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.385 ПОДМЯРКА 4.2 - "Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти" Трети прием с период 01.08.2022 - 14.10.2022 г.

 1. Обява за прием 4.2 - прием 2022
 2. Условия за кандидатстване 4.2 - прием 2022
 3. Документи за кандидатстване по 4.2 - прием 2022
 4. Документи за информация 4.2 - прием 2022
 5. Условия и документи за изпълнение 4.2 - прием 2022

 Дата на публикация - 01.08.2022 г.

 

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ И   ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ   ПО ПОДМЯРКА 7.2 

ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.655 МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ: ПОДМЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“.

/Първи прием 18.07.2022 - 30.12.2022 г./

 1. Обява за прием 7.2;
 2. Условия за кандидатстване 7.2;
 3. Документи за кандидатстване 7.2;
 4. Документи за информация 7.2;
 5. Условия за изпълнение 7.2;
 6. Документи за изпълнение 7.2.
 7. Съобщение за промяна на краен срок на прием 7.2;
 8. Обява за прием с удължен срок на прием 7.2;
 9. Условия за кандидатстване с удължен срок на прием 7.2.

 Дата на публикация - 18.07.2022 г.

 

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ И ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 6.4 

ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.567 МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ: ПОДМЯРКА 6.4 „ИНВЕСТИЦИОННА ПОДКРЕПА ЗА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“.

/Първи прием 28.03.2022 - 31.05.2022 г./

 1. Обява за прием 6.4;
 2. Условия за кандидатстване по м.6.4;
 3. Документи за кандидатстване 6.4;
 4. Условия за изпълнение 6.4;
 5. Документи за изпълнение 6.4.

Дата на публикация - 28.03.2022 г.

 

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ ПО ПОДМЯРКА 4.2 - ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.385 / втори прием за 2020 година/

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.385 ПОДМЯРКА 4.2 - "Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти" Първи прием 15.06.2020 - 31.08.2020 г.

 1. Обява за прием 4.2 с удължен краен срок
 2. Условия за кандидатстване 4.2, с удължен краен срок
 3. Документи за кандидатстване 4.2
 4. Документи за информация 4.2
 5. Условия и документи за изпълнение 4.2

 Дата на публикация - 02.12.2020 г.

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ ПО ПОДМЯРКА 4.2 - ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.385 /2020 година/

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.385 ПОДМЯРКА 4.2 - "Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти" Първи прием 15.06.2020 - 31.08.2020 г.

 1. Обява за прием 4.2
 2. Условия за кандидатстване 4.2
 3. Документи за кандидатстване 4.2
 4. Документи за информация 4.2
 5. Условия и документи за изпълнение 4.2

 Дата на публикация - 15.06.2020 г.


 

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ ПО ПОДМЯРКА 7.2 - ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.300 /2020 година/

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.300 ПОДМЯРКА 7.2 - "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" Първи прием 01.06.2020 - 17.07.2020 г.


 1. Обява за прием - м.7.2
 2. Условия за кандидатстване - м.7.2
 3. Документи за кандидатстване - м. 7.2
 4. Документи за информация - м. 7.2
 5. Условия за изпълнение - м.7.2
 6. Документи за изпълнение - м. 7.2

Съобщение за удължаване на срок на кандидатстване.

Съобщение за второ удължаване на срок на кандидатстване.

Дата на публикация - 01.06.2020 г.

КОРИГИРАНИ НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 8.6 "ИНВЕСТИЦИИ В ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЛЕСОВЪДСТВО И В ПРЕРАБОТКАТА, МОБИЛИЗИРАНЕТО И ТЪРГОВИЯТА НА ГОРСКИ ПРОДУКТИ"

КОРИГИРАНИ НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 8.6 "ИНВЕСТИЦИИ В ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЛЕСОВЪДСТВО И В ПРЕРАБОТКАТА, МОБИЛИЗИРАНЕТО И ТЪРГОВИЯТА НА ГОРСКИ ПРОДУКТИ"

 1. Обява за втори прием по мярка 8.6
 2. Условия за кандидатстване по мярка 8.6
 3. Условия за изпълнение по мярка 8.6
 4. Документи за изпълнение по мярка 8.6
 5. Документи за информация по мярка 8.6
 6. Документи за попълване по мярка 8.6

КОРИГИРАНИ НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 7.5 „ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА”

 1. Обява за втори прием по мярка 7.5
 2. Условия за кандидатстване по мярка 7.5
 3. Условия за изпълнение по мярка 7.5
 4. Документи за изпълнение по мярка 7.5
 5. Документи за информация по мярка 7.5
 6. Документи за попълване по мярка 7.5

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ ПО ПОДМЯРКА 8.6

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 8.6 - „ИНВЕСТИЦИИ В ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЛЕСОВЪДСТВО И В ПРЕРАБОТКАТА, МОБИЛИЗИРАНЕТО И ТЪРГОВИЯТА НА ГОРСКИ ПРОДУКТИ”

 1. Обява за прием по подмярка 8.6
 2. Условия за кандидатстване по подмярка 8.6
 3. Документи за кандидатстване по подмярка 8.6
 4. Документи за информация по подмярка 8.6
 5. Документи за изпълнение по подмярка 8.6
 6. Условия за изпълнение по подмярка 8.6

 ОБЯВА ЗА ПРИЕМ ПО ПОДМЯРКА 7.5

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 7.5 - „ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА”

 1. Обява за прием по подмярка 7.5
 2. Условия за кандидатстване по подмярка 7.5
 3. Документи за попълване по подмярка 7.5
 4. Документи за информация по подмярка 7.5
 5. Документи за изпълнение по подмярка 7.5
 6. Условия за изпълнение по подмярка7.5

 

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ ПО ПОДМЯРКА 6.4

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 6.4 - „ИНВЕСТИЦИИОННА ПОДКРЕПА В НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ” ОТ МЯРКА 6 „РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСТВА И ПРЕДПРИТИЯ”

 1. Обява за прием по подмярка 6.4 
 2. Условия за канд. по подмярка 6.4 
 3. Документи за попълване по 6.4
 4. Документи за информация по 6.4
 5. Документи за изпълнение по 6.4

 

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ ПО МЯРКА 19.2-05

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 19.2-05 - Партньорства и насърчаване на селската самобитност, традиции, култура и природа

 1. Условия за кандидатстване по подмярка19.2-05
 2. Документи за кандидатстване по подмярка19.2-05
 3. Документи за информация по подмярка 19.2-05
 4. Документи за изпълнение по подмярка 19.2-05

ОБЯВА ЗА ВТОРИ ПРИЕМ ПО ПОДМЯРКА 4.1

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 4.1 - „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА” ОТ МЯРКА М04 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ”

 1. Обява за втори прием по подмярка 4.1
 2. Условия за канд. по подмярка 4.1
 3. Документи за кандидатстване по подмярка 4.1
 4. Документи за информация по подмярка 4.1
 5. Документи за изпълнение по подмярка 4.1
 6. Въпроси и отговори по подмярка 4.1 - 13.08.2018 г.

Заповед № 5 от 15.04.2020 г

 

ОБЯВА ЗА ВТОРИ ПРИЕМ ПО ПОДМЯРКА 4.2

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 4.2 - "Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти" Втори прием 01.11.2018 - 31.12.2018

 1. Условия за кандидатстване по 4.2
 2. Документи за кандидатстване по 4.2
 3. Документи за информация по 4.2
 4. Документи за изпълнение по 4.2

ОБЯВА ЗА ВТОРИ ПРИЕМ ПО ПОДМЯРКА 7.2

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 7.2 - "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" Втори прием 01.11.2018 - 31.12.2018

 1. Условия за кандидатстване по подмярка 7.2
 2. Документи за изпълнение
 3. Документи за информация
 4. Документи за кандидатстване
 5. Постъпили въпроси и отговори по подмярка 7.2

"Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за подбор на проекти – BG06RDNP001-19.030 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура".