Управителен съвет

ул. Лудогорие 19
7330 Завет, Разград, България

+359 (879) 038 605
mig_zavet.kubrat@abv.bg

|

Списък на членовете на Управителния съвет - 15.05.2023 г.

Списък на членовете на Управителния съвет - 28.04.2021 г.

Списък на членовете на Управителния съвет - 30.06.2020 г.

Списък на членовете на Управителния съвет - 29.05.2020 г.

Списък на членовете на Управителния съвет - 28.02.2018 г.

Списък на членовете на Управителния съвет - 31.03.2017 г.

Списък на членовете на Управителния съвет - 27.05.2016 г.

Списък на членовете на Управителния съвет - 19.04.2016 г.

Списък на лицата, подписали декларация по приложение № 6 към чл. 24, ал. 1 т. 8 на Наредба № 22 от 14 декември 2015 г.

Списък на лицата, подписали декларация съгласно Заповед № РД 09-359 от 27.04.2020 г.

Списък на лицата, подписали декларация съгласно Заповед № РД 09-359 от 27.04.2020 г., след 15.05.2023 г.

Списък на членовете на Управителния съвет - 18.12.2023 г.

Списък на лицата, подписали декларация съгласно Заповед № РД 09-359 от 27.04.2020 г., след 18.12.2023 г.