Протоколи от заседания на ОС

ул. Лудогорие 19
7330 Завет, Разград, България

+359 (879) 038 605
mig_zavet.kubrat@abv.bg

|
Протокол №1 07.03.2016 От проведено общо събрание на СНЦ " МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЗАВЕТ"
Протокол №2 19.04.2016 От проведено общо събрание на СНЦ " МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЗАВЕТ-КУБРАТ"
Протокол №3 27.05.2016 От проведено общо събрание на СНЦ " МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЗАВЕТ-КУБРАТ"
Протокол №4 31.03.2017 От проведено общо събрание на СНЦ " МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЗАВЕТ-КУБРАТ"
Протокол №5 28.02.2018 От проведено общо събрание на СНЦ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЗАВЕТ-КУБРАТ"
Протокол №6 17.04.2018 От проведено общо събрание на СНЦ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЗАВЕТ-КУБРАТ"
Протокол №7 19.09.2018 От проведено общо събрание на СНЦ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЗАВЕТ-КУБРАТ"
Протокол №8 29.03.2019 От проведено общо събрание на СНЦ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЗАВЕТ-КУБРАТ"
Протокол №9 27.02.2020 От проведено общо събрание на СНЦ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЗАВЕТ-КУБРАТ"
Протокол №10 29.05.2020 От проведено общо събрание на СНЦ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЗАВЕТ-КУБРАТ"
Протокол №11 30.06.2020 От проведено общо събрание на СНЦ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЗАВЕТ-КУБРАТ"
Протокол №12 28.04.2021 От проведено общо събрание на СНЦ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЗАВЕТ-КУБРАТ"
Протокол №13 26.05.2021 От проведено общо събрание на СНЦ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЗАВЕТ-КУБРАТ"
Протокол №14 16.05.2022 От проведено общо събрание на СНЦ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЗАВЕТ-КУБРАТ"
Протокол №15 24.06.2022 От проведено общо събрание на СНЦ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЗАВЕТ-КУБРАТ"

Протокол №16 15.05.2023  От проведено общо събрание на СНЦ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЗАВЕТ-КУБРАТ"

Протокол №17 12.10.2023  От проведено общо събрание на СНЦ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЗАВЕТ-КУБРАТ"

Протокол №18 18.12.2023  От проведено общо събрание на СНЦ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЗАВЕТ-КУБРАТ"