Протоколи от заседания на УС

ул. Лудогорие 19
7330 Завет, Разград, България

+359 (879) 038 605
mig_zavet.kubrat@abv.bg

|
Протокол №1 04.01.2016 От заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ"
Протокол №2 23.03.2016 От заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ" 
Протокол №3 18.04.2016 От заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ" 
Протокол №4 20.04.2016 От заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ-КУБРАТ"
Протокол №5 03.05.2016 От заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ-КУБРАТ" 
Протокол №6 12.05.2016 От заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ-КУБРАТ" 
Протокол №7 20.05.2016 От заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ-КУБРАТ" 
Протокол №8 25.05.2016 От заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ-КУБРАТ" 
Протокол №9 14.09.2016 От заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ-КУБРАТ" 
Протокол №10 28.10.2016 От заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ "ЗАВЕТ-КУБРАТ"
Протокол №11 16.11.2016 От заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ-КУБРАТ"
Протокол №12  10.12.2016
От заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ-КУБРАТ"
Протокол №13 30.12.2016  От заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ-КУБРАТ"
     
    2017 г.
Протокол № 14  25.01.2017 От заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ-КУБРАТ"
Протокол № 15  28.02.2017 От заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ-КУБРАТ"
Протокол № 16  16.03.2017 От заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ-КУБРАТ"
Протокол № 17  30.03.2017 От заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ-КУБРАТ"
Протокол № 18  28.04.2017 От заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ-КУБРАТ"
Протокол № 19  01.06.2017 От заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ-КУБРАТ"
Протокол № 20  20.06.2017

От заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ-КУБРАТ"

Протокол № 21  21.08.2017 От заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол № 22  05.09.2017 От заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол № 23  27.09.2017 От заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол № 24 18.10.2017 От заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
     
    2018 г.
Протокол № 25  05.02.2018 От заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол № 26  30.03.2018 От заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол № 27  17.04.2018

От заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"

Протокол № 28  17.04.2018 От заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол № 29  18.05.2018 От заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол № 30  11.06.2018  От заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол № 31  14.06.2018  От заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол № 32  26.06.2018 От заседание на Управетелния съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол № 33  11.07.2018  От заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол № 34  16.07.2018  От заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол № 35  03.08.2018  От заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол № 36  17.08.2018 От заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол № 37  30.08.2018 От заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол № 38  31.08.2018 От заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол № 39  05.09.2018

От заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"

Протокол № 40  27.09.2018 От заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол № 41  04.10.2018

От заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"

Протокол № 42  17.10.2018 От заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол № 43  05.11.2018 От заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол № 44  23.11.2018 От заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол № 45  17.12.2018 От заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол № 46  31.12.2018

От заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"

    2019 г.
     
Протокол № 47  28.01.2019 От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол № 48  18.02.2019 От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол № 49  19.02.2019 От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол № 50  25.02.2019 От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол № 51  05.03.2019 От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол № 52  04.04.2019 От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол № 53  08.04.2019 От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол № 54  13.05.2019 От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол № 55  27.05.2019 От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол № 56  10.06.2019 От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол № 57  17.06.2019 От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол № 58  20.06.2019 От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол № 59  16.07.2019 От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол № 60  18.07.2019 От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол № 61  31.07.2019 От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол № 62  16.08.2019 От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол № 63  19.08.2019 От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол № 64  21.08.2019 От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол № 65  13.09.2019 От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол № 66  20.09.2019 От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол № 67  04.10.2019 От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол № 68  24.10.2019  От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол № 69  29.10.2019 От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол № 70  18.11.2019 От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол № 71  05.12.2019 От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол № 72  27.12.2019 От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
     
    2020 г.
     
Протокол № 73  09.01.2020 От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол № 74  27.01.2020 От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол № 75  31.01.2020 От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол № 76  05.02.2020 От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол № 77  11.02.2020 От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол № 78  27.02.2020 От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол № 79  20.03.2020 От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол № 80  08.04.2020 От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол № 81  15.04.2920 От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол № 82  12.05.2020 От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол № 83  29.05.2020 От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол № 84  11.06.2020 От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол № 85  24.06.2020 От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол № 86  09.07.2020 От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол № 87  20.08.2020 От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол № 88  02.09.2020 От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол № 89  24.09.2020 От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол № 90  02.10.2020 От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол № 91  14.10.2020 От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол № 92  19.10.2020 От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол № 93  30.10.2020 От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол № 94  10.11.2020 От даседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол № 95  16.12.2020 От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
     
    2021 година
     
Протокол № 96  26.01.2021 От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол № 97  15.02.2021 От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол № 98  18.02.2021 От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол № 99  14.04.2021 От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол 100  26.04.2021 От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол 101  28.04.2021 От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол 102 25.05.2021 От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол 103 06.07.2021 От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол 104 22.07.2021 От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол 105 02.08.2021 От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол 106 16.08.2021 От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол 107 13.09.2021 От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол 108 27.09.2021 От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол 109 15.10.2021 От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол 110 02.11.2021 От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол 111 08.12.2021 От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
     
    2022 година
     
Протокол 112 21.01.2022 От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол 113 21.02.2022 От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол 114 25.02.2022 От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол 115 07.03.2022 От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол 116 15.04.2022 От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол 117 29.04.2022 От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол 118 02.06.2022 От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол 119 11.07.2022 От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол 120 11.08.2022 От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол 121 27.09.2022 От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол 122 17.10.2022 От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"
Протокол 123 25.10.2022 От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"

Протокол 124 01.12.2022 От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"

Протокол 125   08.12.2022  От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"

Протокол 126   16.12.2022  От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"

 

                                            2023 година

Протокол 127   03.01.2023  От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"

Протокол 128   20.01.2023  От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"

Протокол 129   02.02.2023  От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"

Протокол 130   20.02.2023  От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"

Протокол 131   01.03.2023  От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"

Протокол 132   17.03.2023  От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"

Протокол 133   07.04.2023  От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"

Протокол 134   29.04.2023  От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"

Протокол 135   03.05.2023  От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"

Протокол 136   12.05.2023  От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"

 Протокол 139   26.06.2023  От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ" 

Протокол 140   07.08.2023  От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ" 

Протокол 141   25.08.2023  От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"

 Протокол 142   11.09.2023  От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"

Протокол 143   25.09.2023  От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"

Протокол 144   13.10.2023  От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"

Протокол 145   01.12.2023  От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"

 

                                               2024 година

 

Протокол 146   30.01.2024  От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"

Протокол 147   13.02.2024  От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"

Протокол 148   26.02.2024  От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"

Протокол 149   14.03.2024  От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"

Протокол 150   10.04.2024  От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"

Протокол 151   26.04.2024  От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"

Протокол 152   10.05.2024  От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ

Протокол 153   07.06.2024  От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ

Протокол 154   27.06.2024  От заседание на Управителен съвет на СНЦ "МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ