Новини

ул. Лудогорие 19
7330 Завет, Разград, България

+359 (879) 038 605
mig_zavet.kubrat@abv.bg

|

Сключен договор с бенефициент по м.6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“

На 04.04.2022 г. МИГ Завет – Кубрат сключи пореден договор с бенефициент от гр. Завет за изпълнение на проект към стратегията за Водено от общностите местно развитие на сдружението.

Сключване договор СпринткарБенефициентът е „Автосервиз Спринткар“ ЕООД, а проектът е с наименование „Безопасно движение по пътищата" и е по процедура BG06RDNP001-19.067 МИГ Завет – Кубрат: Мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“.

Стойността му възлиза на 29 260,00 лв., като сумата на безвъзмездната финансова помощ от МИГ Завет – Кубрат възлиза на 21 945,00 лв., а собственото финансиране от страна на бенефициента е в размер на 7 315,00 лв.

В проектните дейности са предвидени закупуване на стенд за реглаж на сходимост, машина за баланс на гуми, машина за монтаж и демонтаж на гуми, двуколонен електрохидравличен подемник и четириколонен подемник с подготовка за реглаж в съществуващия автомобилен сервиз в гр. Завет.

С изпълнението на инвестицията е заложено откриването на 2 работни места.

Изпълнението на проекта е свързано с постигането на специфична цел 1.2: „Подкрепа за развитие на местни неземеделски икономически дейности” от Приоритет 1 на Стратегията за ВОМР на МИГ Завет - Кубрат: „Развитие и укрепване на местни традиционни и нови икономически дейности, производства и услуги ”. повишаване на качеството на живот в населените места, както и повишаване качеството на публичните услуги от такова естество.

Срока за изпълнението на проекта е 30.06.2025 г.

|

Община Кубрат приключи изпълнението на проект „Оборудване и обзавеждане на зала за силова подготовка в Спортна зала – Кубрат, Община Кубрат“, който е с финансиране по процедура BG06RDNP001-19.030: МИГ Завет – Кубрат: Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”.

Общата стойност на проекта е 20 061,10 лв. без ДДС, от които 14 402,33 лв. са субсидия от МИГ-а и 5 658,77 лв. са собственото участие на Община Кубрат.

DSC 0003Целта на проекта е стимулиране развитието на спорта чрез модернизиране на съществуващата материална база за извършване на спортни дейности и разширяване на кръга на извършваните спортни мероприятия на територията на община Кубрат.

Оборудвана и обзаведена с необходимите фитнес уреди и екипировка е залата за силова подготовка. Доставени са комбиниран уред за фитнес, смит машина, бягаща пътека, лег преса, кросоувър, шведска стена, велоергометри, степери, лежанки, платформи за скокове от височина, пейки за коремни преси, медицински топки, неопренови джогинг тежести, различни видове лостове за вдигане на тежести в комплект с гумирани дискове и стойки за поставяне, комплекти метални гири с винилово покритие, протектори за врат, гумени настилки.

|

кухн.кът Община Кубрат приключи изпълнението на проект „Обзавеждане на жилищни блокове в Дом за стари хора с. Тертер, Община Кубрат“, който е с финансиране по процедура BG06RDNP001-19.030: МИГ Завет – Кубрат: Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”.

Стойността на проекта е в размер на 19 993,70 лв., от които стойността на безвъзмездната финансова помощ от МИГ Завет Кубрат възлиза на 18 764,50 лв., а собственото участие на Община Кубрат е в размер на 1 229,20 лв.

С реализирането на проекта, потребителите на Дома за стари хора в с. Тертер, представители на уязвими групи, вече ползват ново по-качествено оборудване и обзавеждане. Закупени и доставени са по 40 броя единични легла, матраци пружинни за единично легло с дървена конструкция, нощни шкафчета с 1 чекмедже, трапезни столове с тапицерия, по 4 броя  трапезни маси, холни маси, холови ъгли и  телевизионни шкафове с чекмеджета.

С оглед подобряване на условията на потребителите на специализираната институция са обновени и условията в кухненските кътове в двата блока, където живеят старите хора. Доставени са по 4 броя кухненски шкафове - горен и долен ред, с цял плот.

С новозакупеното обзавеждане е постигната благоприятна среда за обитаване от възрастните хора в социалната институция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги, отговаряща на необходимите стандарти и критерии.

хол.ъгълИзпълнението на проекта допринася за постигането на Специфична цел 2.1 „Развитие на социалната, образователна и културна инфраструктура и подобряване на възможностите за активен живот, социално приобщаване и разнообразни дейности за свободното време на хората от всички поколения” от Приоритет 2 на Стратегията за ВОМР на МИГ Завет - Кубрат: „Повишаване качеството на живот на територията, развитие и активизиране на местните човешки, природни, материалнии културни ресурси“.

Проектът е примерен по отношение на съблюдаване от страна на публичната власт на един от основните хоризонтални приоритети на Европейската Общност - превенция на дискриминация.

|

Приключи изпълнението на проект „Доставка и монтаж на кухненско оборудване и обзавеждане за Домашен социален патронаж гр. Кубрат и Домашен социален патронаж с. Севар и закупуване на  лекотоварен автомобил за нуждите на Общинско предприятие „Социални услуги“ гр. Кубрат“ с финансиране по процедура BG06RDNP001-19.030: МИГ Завет – Кубрат: Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”.

автомобил ДСП пр.12Проектът е на Община Кубрат и е на стойност 47 022,00 лв., от които размера на безвъзмездната финансова помощ от МИГ Завет - Кубрат възлиза на 46 966,00 лв., а собственото финансиране на бенефициента е 56,00 лв.

Закупени са автомобилът „Dacia Dokker“ /хладилна версия/, с който се доставя храна за потребителите в град Кубрат, квартал Дряново, както и в детските градини на територията в града и общината.  

|

МИГ Завет – Кубрат сключи пореден административен договор с частен бенефициент по м. 4.1.

245557195 539631220614937 8288600451858307563 nНа 14 октомври 2021 г. МИГ Завет – Кубрат сключи поредния договор с бенефициент за изпълнението на проект към стратегията за Водено от общностите местно развитие на територията на общините Завет и Кубрат.

Проектът с наименование „Закупуване на специализирана техника за овощни градини-  череши и ябълки  биологично производство“ е на земеделския стопанин Адриян Дочев от с. Беловец, община Кубрат и е одобрен по  процедура BG06RDNP001-19.047 МИГ Завет – Кубрат подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“.

Стойността му възлиза на 150 906,00 лв., от които размера на безвъзмездната финансова помощ (субсидия от МИГ Завет – Кубрат) е  84 849,38 лв., а бенефициентът участва със собствено финансиране в размер на 66 056,62  лв.